Doa & Dzikir

Waktu, Tempat, dan Keadaan Mustajab untuk Berdoa

Waktu, Tempat, dan Keadaan Mustajab untuk Berdoa – Berdoa memang disyariatkan sepanjang waktu. Akan tetapi, bukan berarti boleh berdoa sembarang tempat juga. Gua, kuburan, gunung, patung, jangan dijadikan tempat sebagai pemujaan apalagi tempat berdoa. Selain tidak disyariatkan, itu juga sebagai bukti kebodohan diri. Setiap orang yang memanjatkan doa, hendaklah memerhatikan waktu-waktu ijabah serta bergegas menggunakan …

Waktu, Tempat, dan Keadaan Mustajab untuk Berdoa Read More »

Berdoa di Waktu Lapang Maupun Sempit

Berdoa di Waktu Lapang Maupun Sempit

Berdoa di Waktu Lapang Maupun Sempit – Doa selalu menyelamatkan. Doa adalah usaha yang juga dikerahkan oleh Nuh yang terselamatkan dari air bah lewat kapal besarnya. Doa adalah usaha yang dikerahkan oleh Musa dari kejaran Fir’aun yang hendak melumatnya hingga ke Laut Merah. Doa adalah usaha yang dikerahkan oleh Shalih dari kekejian kaum Tsamud. Doa …

Berdoa di Waktu Lapang Maupun Sempit Read More »

doa

Doa Orang-Orang yang Kita Sayangi

Doa Orang-Orang yang Kita Sayangi – Saya selalu sadar, bahwa keberhasilan-keberhasilan kita saat ini; kegembiraan-kegembiraan kita saat ini; keceriaan-keceriaan kita detik ini, bisa jadi dan sangat besar kemungkinannya adalah asupan doa dari orang-orang yang begitu sayang dan peduli pada kita. Bisa jadi itu ayah dan ibunda, adik-adik, kakak-kakak, paman, orang-orang shalih yang pernah kita temui, …

Doa Orang-Orang yang Kita Sayangi Read More »

dzikir

Menikmati Kelezatan Dzikrullah

Lebih dari dua ratus kali dzikir disebutkan dalam Al-Qur’an. Baik berupa perintah, fadhilah, maupun ancaman bagi yang meninggalkannya. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ada sekitar seratus faedah dzikir. Sedangkan Ibnu Taimiyah (guru dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, Ibnu Katsir, dan beberapa ulama lainnya) mengatakan bahwa, “Ada surga di dunia. Dan barang siapa belum memasukinya ia tidak akan …

Menikmati Kelezatan Dzikrullah Read More »

doa

Melawan Segala Luka dengan Doa

Keyakinan terdahap Allah akan mengantarkan kita menuju hamba seutuhnya. Doa-doa yang terlantun akan semakin memperkukuh keyakinan kita akan pertolongan dan rahmat-Nya.    “Maka aku katakan kepada mereka, ‘Memohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun’.” (Nuh: 10) Mengenai ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Nabi Nuh meminta kepada kaumnya agar mau berdoa …

Melawan Segala Luka dengan Doa Read More »

Duhai Pemburuk Sangka Doa

“Janganlah engkau menganggap pengabulan doamu terlambat, padahal kamulah yang menutup jalan-jalan pengabulan doa dengan beragam dosa,” kata Yahya bin Mu’adz Ar-Razi. Duhai, telah berapa kali diri berburuk sangka kepada-Nya, karena merasa telah begitu zhalim kepada kita, karena doa-doa yang terpanjat tak jua dikabul-Nya. Padahal, sebagaimana pesan dari Tsabit bin Aslam Al-Bunani, “Tidaklah seorang mukmin berdoa …

Duhai Pemburuk Sangka Doa Read More »

error: Maaf, konten terlindungi. Tidak untuk disebarkan tanpa izin.