Samara Category Archives

Panduan Islam dalam Memilih Calon Suami

Banyak dari generasi muda muslim yang mengalami kegalauan dalam memutuskan untuk menerima pinangan seorang laki-laki. Padahal, Islam telah memberikan panduan dalam memilih calon suami. Berikut saya paparkan ulang apa yang pernah disampaikan oleh Amatullah binti Abd al-Muthallib dalam kitabnya Rifqan bil-Qawârîr. Ada beberapa aspek dasar dan kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih calon suami oleh para calon istri dan keluarganya. Sebelum masuk pada pembahasan, ada…

Read more