Creative Muslim Category Archives

Ketika Amal Tanpa Ilmu

“Siapa yang ridha kepada Allah, ia pasrah kepada-Nya. Siapa yang ridha kepada Islam, ia akan mengamalkannya. Siapa yang ridha kepada Muhammad, pasti ia mengikutinya,” pesan Ibnu Athaillah dalam At-Tanwir fi Isqathit Tadbir. Terkisahkan secara apik sebagai sebuah permisalan, tentang seorang ahli ibadah yang tentu saja tekun beribadah. Suatu hari, ia membunuh seekor tikus tanpa sengaja. Ia pun menyesal. Sangat menyesal. Sebagai penebus kesalahannya, ia kemudian…

Read more

Agar Kebarakahan Menyergapi Hidup

“Akan datang suatu zaman, di mana seseorang tidak akan peduli lagi terhadap apa yang ia ambil, apakah itu halal ataukah haram.” (HR. Bukhari dan An-Nasa’i) Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kepada kaum muslimin supaya hanya memakan makanan yang halal dan juga thayyib. Jangan sampai makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang termasuk dalam kategori yang diharamkan dalam Islam, dan jangan pula memakan makanan sampai di luar…

Read more

Menjaga Kehalalan Asupan

Terkisah apik tentang Al-Mubarak. Budak yang dimerdekakan tuannya, lalu bekerja sebagai orang gajian pada seorang pemilik kebun. Suatu waktu, pemilik kebun pergi bersama sahabat-sahabatnya mengunjungi kebun itu dan berkata kepada Al-Mubarak, “Ambilkan kami anggur yang manis.” Memetiklah kemudian Al-Mubarak beberapa tangkai anggur lalu diberikannya kepada mereka. Setelah dicecap pemilik kebun, ternyata anggur-anggur itu masam. “Engkau tak bisa membedakan antara anggur yang manis dengan anggur yang…

Read more

Dzikir Laksana Pohon Hijau

“Anggaplah bahwa sedikit rezeki yang Allah karuniakan kepadamu itu banyak, sebagai jalan agar bersyukur,” kata Ahmad bin Ashim berkata, “Anggaplah bahwa banyaknya ketaatanmu kepada Allah itu sedikit, supaya engkau bisa merendahkan diri dan menjemput ampunan-Nya. Raihlah kewaspadaan dengan ketakutan yang sangat kepada Allah. Lawanlah rasa tamak yang berlebihan dengan mengutamakan qanaah. Putuskanlah hal-hal yang menjadi penyebab ketamakan dengan putus asa yang dibenarkan. Tutuplah jalan ujub…

Read more

Keutamaan Dzikir

Lebih dari dua ratus kali dzikir disebutkan dalam Al-Qur’an. Baik berupa perintah, fadhilah, maupun ancaman bagi yang meninggalkannya. Dan Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ada sekitar seratus faedah dzikir. Sedangkan Ibnu Taimiyah. Guru dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Ibnu Katsir, dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa, “Ada surga di dunia. Dan barang siapa belum memasukinya ia tidak akan memasuki surga di akhirat. Yaitu dzikrullah.”Beliau juga berkata, “Dzikir…

Read more