Free Ebook! Spirit Menulis untuk Dakwah

ebook tentang dakwah

Lihat dan perhatikanlah bagaimana sejarah bertutur penuh semangat tentang para ulama yang berkarya di semasa hidupnya.

Ibnu Main mampu meninggalkan karya tulis sejumlah 100 qimatr dan 14 belas hibab di semasa hidupnya. Imam Ibnu Al-Jauzy dikabarkan mampu menulis empat puluh halaman sehari.

Imam Hasan Al-Banna menulis sebuah tanggapan atas buku Dr. Thaha Husein (tokoh sekuler Mesir) ketika beliau sedang dalam perjalanan pulang naik kereta.

Imam Muhammad Abduh menulis buku Ilmu Menurut Islam dan Kristen hanya dalam sehari, sebagai tanggapan terhadap tulisan seorang Kristen yang menyebutkan bahwa Islam tidak menghargai ilmu pengetahuan.

Prof. Musthafa Al-A’zami menulis sejumlah buku yang meruntuhkan pemikiran sesat para orientalis. Bahkan cuma dengan satu buku saja, beliau mampu meruntuhkan teori Schacht dan Goldziher yang sebelumnya mampu bertahan bertahun-tahun lamanya dan dianggap sebagai teori ilmiah.

Asy-Syahid Sayyid Quthb yang menjemput syahidnya di tiang gantungan ini menulis bukunya yang paling fenomenal tafsir Fi Zhilalil Qur’an ketika sedang berada di dalam penjara.

Read more

Jangan Lupa Share, Ya!