Menjaga Nyala Nyawa Peradaban

“Jika seseorang memerhatikan biografi dan sejarah perjalanan para ulama,” tutur Ali bin Muhammad Al-Imran dalam Al-Musyawwiq ilal Qira’ah wa Thalabil ‘Ilm, “tentulah dia akan mengetahui betapa besar usaha yang mereka korbankan, baik dari sisi waktu yang panjang, usaha mereka yang mati-matian, hingga kesabaran yang indah di dalam menulis kitab-kitab besar dan kitab kompilasi agung.”

Masih sebagaimana yang diterakan dalam kitab tersebut, ternyata selain sibuk menulis karya sendiri, para ulama juga sibuk untuk menyalin kitab lain agar menjadi koleksi khusus baginya. Misalnya adalah Al-Hafizh Al-Mizzi menyalin dua kitab tebal Tuhfatul Asyraf dan Tahdzibul Kamal dengan tangannya sendiri. Hebatnya, bahkan ia melakukannya lebih dari sekali.

Ismail bin Zaid, sang pemburu hadits, menulis semalam suntuk untuk 70 lembar catatan yang rinci. Abdul Wahhab Al-Anmathi mengumpulkan keterangan-keterangan lalu mentakhrijnya—yang barangkali tidak ada satu pun riwayat kecuali telah beliau dapatkan manuskripnya. Di samping itu, beliau juga menyalin buku-buku besar, seperti Ath-Thabaqat Ibnu Sa’d dan Tarikh Al-Khatib. Abdul Qadir Ar-Ruhawi menulis banyak kitab dengan tangannya sendiri. Beliau pernah tinggal di madrasah milik Ibnu Al-Hanbali, Damaskus, beberapa waktu, hingga mampu menyalin Tarikh Ibn Asakir. Ahmad bin Abduddaim Al-Maqdisi menulis kitab-kitab besar yang tak diketahui beberapa jumlahnya.

Jika sedang tak ada pekerjaan, beliau menulis sembilan kitab atau lebih. Dan jika ada pekerjaan, hanya mampu menulis lima kitab saja. Kerennya lagi, beliau pernah menulis Al-Khiraqi dalam semalam, sedang Tarikhusy Syam karya Ibnu Asyakir dua kali, dan Al-Mughni karya Syaikh Muwafiquddin beberapa kali.

Menurut keterangannya sendiri, telah 2.000 jilid kitab ia tulis dengan tangannya sendiri. Selama 50 tahun lebih beliau telah menekuni tulis-menulis ini. Jika musim panas tiba, dan untuk menjaga kondisi tubuhnya agar tetap dingin, Abu Abdillah Al-Humaidi Al-Andalusi berendam di ember yang telah diisi air sembari tetap menyalin sebuah kitab.

Duhai, kitab-kitab tersebut, tebalnya saja berjilid-jilid. Membacanya saja membutuhkan waktu teramat lama, apalagi menuliskannya.

Read more

Jangan Lupa Share, Ya!

Menikmat Curah Lebat Rahmat

“Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ‘Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi Kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini). Maka, Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lama mereka tinggal (dalam gua itu). Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.” (Al-Kahfi [18]: 10-13)

Ashabul Kahfi adalah kisah tentang tujuh pemuda yang menyelamatkan iman dari kekejaman Diqyanus, Raja Romawi pemuja berhala. Demi menyelamatkan akidahnya, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan negerinya.

Dengan rahmat dan perlindungan Allah mereka tertidur selama 309 tahun. Tanpa mereka sadari, badan mereka dibolak-balikkan ke kanan juga ke kiri. Telinga juga ditutup sehingga mereka tidak terbangun oleh suara apapun. Subhanallahnya, ketika terjaga, wajah kota telah berubah dan uang perak mereka tidak berlaku lagi, sehingga membuat mereka tersadar bahwa mereka tidaklah tertidur sehari atau setengah hari saja, melainkan ratusan tahun.

Menariknya adalah, saat tujuh pemuda itu lari ke dalam gua untuk menyelamatkan iman, mereka berdoa kepada Allah: rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi’ lana min amrina rasyada: wahai Rabb kami, berikanlah kepada Kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan Kami (ini).

Dalam doa itu, terkandung dua hal mendasar: permintaan rahmat Allah, dan juga rusyd (petunjuk yang lurus).

Mari membahas tentang rahmat.

Adalah rahmat Allah, tercurahkan kepada semua makhluk ciptaan-Nya. Iya, bahkan kepada manusia terjahat nan terbejat sekali pun. Mereka-mereka yang durhaka kepada-Nya pun, tetap diberi-Nya rahmat. Namun, ada rahmat yang secara khusus hanya diberikan kepada hamba-Nya yang mukmin.

Secara khusus, berarti tidak diberikan kepada selainnya.

Nah, dalam doa yang terlantun oleh tujuh pemuda kahfi itu, rahmat yang diminta oleh mereka adalah rahmat khusus: perhatian juga perlakuan baik dari-Nya, keluasan nan keberkahan nikmat, serta senantiasa terhindar dari musibah.

Read more

Jangan Lupa Share, Ya!

The Secret of Taqwa

Rasa takut merupakan cambuk Allah untuk meluruskan orang-orang yang Dia kehendaki dari para hamba-Nya. Bentuk takut kepada Allah adalah takut terhadap siksaan-Nya serta takut terhadap kewibawaan, keagungan, serta kemuliaan-Nya.

“Tidaklah rasa takut itu berpisah dari hati,” kata Abu Salman, “kecuali hati itu pasti akan binasa.”

Rasa takut kepada Allah tidak akan tercipta kecuali dengan mengenal Allah Yang Mahatinggi dan sifat-sifat-Nya. Sebagaimana dikata Fudhail bin Iyadh, “Rasa takut seorang hamba kepada Allah Ta’ala tergantung sejauh mana ia mengenal Allah. Sedangkan, kezuhudannya terhadap dunia tergantung sejauh mana ia merindukan surga.”

Takut kepada-Nya adalah ibadah termulia, yang takkan pernah diraih oleh hamba-Nya kecuali dengan kejujuran untuk bersegera menyambut seruan-Nya, dan meminggirkan hawa nafsunya. Seorang hamba yang takut kepada-Nya melakukan itu semua tentulah sebagai rasa pengagungan kepada-Nya.

Bukanlah yang menangis dan mengusap air matanya itu yang takut kepada-Nya. Akan tetapi, orang yang takut adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan disiksa karenanya.

Dalam hidup, mayoritas kita lebih banyak berharap daripada takut. Kita mengingat rahmat Allah, tapi lupa akan siksa-Nya. Kita berkhayal tentang surga-Nya, tapi pura-pura lupa akan neraka-Nya. Padahal, yang seharusnya dilakukan adalah kebalikan dari itu. Bila kita hendak menguji kebenaran rasa takut diri kepada Allah, lihatlah bagaimana diri berbuat saat dihadapkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah kala sedang sendirian.

Read more

Jangan Lupa Share, Ya!

Mengapa Kita Harus Rajin Belajar Ilmu Syar’i?

Ilmu akan memutik, berkembang, kemudian tumbuh memohon tinggi nan rindang serta berakar kuat, manakala diusung oleh mereka yang memiliki kemauan dan semangat dada yang membara-bara, serta berbasuhkan kesabaran dalam merengkuhinya.

Lebih utama lagi, manakala kekuatan tubuh sedang dalam masa-masa emasnya. Dan kesemua syarat itu, terwujudi dalam satu tubuh: pemuda. Di sanalah berkumpulnya kekuatan jasmani, lancarnya konsentrasi dan daya pikir, sedikitnya kesibukan hingga bebas untuk melanglangbuana, serta tak adanya tanggung jawab hidup dan kepemimpinan kekeluargaan.

Seseorang hanya akan mampu mengoptimalkan segenap yang ada pada dirinya ketika masih muda saja. Sederhananya begini. Bisa saja, seseorang belajar pada masa tuanya. Namun, pada beberapa momen tertentu, ia pasti akan tersandung dalam kesulitan-kesulitan yang kita yakin bahwa pada masa mudanya, ia pasti bisa melakukannya lebih baik dan maksimal.

Contohnya dalam menghafal Al-Qur’an. Seseorang yang usianya sudah lanjut, bisa saja ia menghafal satu halaman per harinya. Namun, dapat kita pastikan ia juga akan lupa dalam waktu yang cepat pula.

Atau, tentang seseorang yang sudah lanjut usia, dan ingin sekali belajar membaca Al-Qur’an secara benar. Makhrajnya pas, tajwidnya sesuai, dan alunan suaranya merindukan. Akan tetapi, ia akan kesulitan memperbaikinya, karena lisan yang sudah tak berfungsi normal lagi. Nah, tentu masa-masa optimal telah terlewatkan bukan.

Sebelum terlambat, mari memaksimalkan.

Sungguh anugerah yang perlu disyukuri. Zaman ini, telah memudahi langkah kita untuk mereguki ilmu dari berbagai sarana. Akan tetapi, perlu diingat. Karena itu berarti kita tak lagi menemui alasan untuk tak meregukinya.

“Mencari ilmu adalah kewajiban,” kata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, “ia merupakan penawar bagi hati yang sakit. Terpenting lagi, bagi setiap hamba adalah harus mengenal agamanya. Sebab mengenal agama dan mengamalkannya adalah penyebab masuknya seseorang ke dalam surga. Sebaliknya, kebodohan mengenai agama dan menyia-nyiakannya menjadi penyebab masuknya seseorang ke dalam neraka,” pungkasnya mewanti-wanti kita.

Read more

Jangan Lupa Share, Ya!